Välkommen Ulf!

Ulf Bergsviker ny pastor

Söndag 15 januari har vi haft glädjen att installera Ulf Bergsviker som pastor och föreståndare i en högtidlig festgudstjänst. I predikan sammanfattade han sitt kommande uppdrag med orden ”att tillhandahålla ett språk för vad kristen tro är som gör att människor får kontakt med livets källa.” Vi önskar Guds rika välsignelse i arbetet och ser fram emot att dela denna uppgift med dig!

Se hela installationsgudstjänsten och hör predikan här!

Ulfs företrädare Suzanne Molin tackas av i samband med gudstjänsten söndag 22 januari.