Historia

Ansgarskyrkans församling (tidigare Lidingö Missionsförsamling) grundades på 1800-talet, och resan till den nuvarande platsen i Lidingö centrum har varit lång och spännande.

1888 Lidingö friförsamling

Lidingö friförsamling bildades i februari 1888 av 16 personer. De var jordbrukare och gårdskarlar i ett lantligt Lidingö i ett fattigt Sverige. I en tid som präglades av att lyda överheten och där demokratin ännu inte var genomförd formades en församling där alla, kvinnor och män, beslutade allt tillsammans.

1895 Emanuelsberg

Redan efter sju år stod ett missionshus klart, byggt med insamlade medel. Det kallades Emanuelsberg och låg på Stockby gårds ägor.

Den lilla församlingen präglades av en iver att föra ut det glada budskapet om Jesus Kristus. Söndagsskolan blev snabbt den största verksamheten, ja den hade startat redan innan församlingen bildades. Före jul var det julfest i Emanuelsberg.

1923 Missionskyrkan på Bergsvägen

Trettiofem år senare invigs den nya Missionskyrkan på Bergsvägen, i februari 1923. Emanuelsberg låg på landet, inte där de nya Lidingöborna bodde. Den nya kyrkan fylldes snabbt med dubbla gudstjänster på söndagarna och möten och föreläsningar under veckorna. Gudstjänster och en omfattande barn- och ungdomsverksamhet växte också fram på södra ön.

1996 Ansgarskyrkan

Lite mer än hundra år senare invigs Ansgarskyrkan, den tredje advent 1996. Ansgarskyrkan kom att fullborda det nya Lidingö centrum. Under de hundra år som gått har Lidingö förvandlats från landsbygd till en del av en storstad. Också församlingen har förvandlats, från en sluten gemenskap för de troende till en kyrka öppen för alla.