Gudstjänst OBS: Enbart livesändning

Youtube

Livets källa Lena Bergström, evangelist och ledare för Brobygge. Sven-Gösta Holst, gudstjänstledning. Jessika Grape, solosång. Anna Smedendahl Rosén, musik. Länk till sändningen: https://youtu.be/sGB7_iKlWGg    

Gudstjänst OBS: Enbart livesändning

Youtube

"Vi skäms inte!" Gudstjänst i samband med Equmeniakyrkans insamling för det internationella arbetet. Medverkande: Rune Forsbeck, Anna Skagersten, Marita Önneby Eliasson, June Ver Mangao, m fl. Länk till sändningen: https://youtu.be/3mXGHEDree8

Gudstjänst Enbart Livesändning

Youtube

Nåd och tjänst Sven-Gösta Holst, predikan och gudstjänstledning Anna Smedendahl Rosén, musik.

Gudstjänst. OBS enbart livesändning.

Youtube

Fastlagssöndagen - Kärlekens väg Sven-Gösta Holst, predikan och gudstjänstledning. Anna Smedendahl Rosén, musik. m fl.

Gudstjänst. OBS enbart livesändning.

Youtube

Jungfru Marie Bebådelsedag - Guds mäktiga verk. Sven-Gösta Holst, predikan och gudstjänstledning. Anna Smedendahl Rosén, musik.