Equmenia

Equmenia vill vara med och forma en bättre värld! Vi tror på kraften i unga människor och vill ta vara på den. Vi erbjuder en varm och trygg miljö där alla barn kan få vara sig själva och känna sig som hemma.  Vår verksamhet sker på kristen grund. Jesus står alltid på barnens sida – det vill vi också göra.

Equmenia är först och främst den lokala verksamheten men med grenar långt ut i samhället och hela världen. Vi består av cirka 350 lokala föreningar med runt 15 000 medlemmar på olika platser i Sverige. Där möts varje vecka barn och unga i en mängd olika aktiviteter för att träffa kompisar, lära sig saker och  växa som människor.

På hösten varje år samlas ombud från Equmenias lokala föreningar till Riksstämman, Equmenias högsta beslutande organ. Riksstämman utser en styrelse och beslutar vad Equmenia som organisation skall jobba med under året som kommer.

Equmenias nationella kansli finns för att vi tillsammans kan göra något som inte varje lokal förening eller enskild medlem skulle kunna göra själva. Det betyder att Equmenia förutom allt lokalt arbete i Sverige har kontakt och utbyten med unga runt om i världen. Vi ordnar också större mötesplatser och inom Equmenia byts erfarenheter som gör att scouter, körer, idrottsgrupper och studentarbete får fortsätta att utvecklas år efter år.

Equmenia Lidingö

Det finns en lång historia av barn- och ungdomsarbete i vår kyrka, och för närvarande är det scouter, innebandy och barnkörer som är Equmenia Lidingös verksamheter. Equmenia Lidingö är en förening, som leds av en styrelse och har årsmöte varje år.

Kontakt: equmenialidingo@equmeniakyrkan.nu

Här kan du läsa mer om Equmenia