Grön kyrka


Genom att plantera växter som främjar våra pollinatörer vill vi inspirera alla som kommer till kyrkan att också ta ett steg för att vårda vår planet.


Tillsammans för en grön kyrka

Att bli en Grön kyrka handlar om att vilja se församlingen och dess verksamhet röra sig åt ett mer hållbart håll ur ett klimat- och miljöperspektiv.

Just nu

Under våren 2022 kommer det att arrangeras ”Hållbara vandringar” varje lördag med start den 12 mars kl 10.00. Under tio lördagar ses vi på olika ställen på Lidingö. All information om vandringarna finns här.

Mellan jultiden och påsktiden i kyrkoåret finns den period som kallas stora fastan, en förberedelseperiod inför påsken. I år uppmärksammar Equmeniakyrkan att det råder klimatnödläge. Under fastetiden 2 mars till 17 april vill vi bjuda in till att tillsammans utforska andra sätt att leva och vara. Läs mer om fastans tre inriktningar här.

Vi planerar en Klimatdag lördagen den 28 maj och en på söndagen blir det gudstjänst med miljötema.

Det här hände 2021

I augusti satte vi upp ett par pallkragar vid kyrkans entré. I dessa odlas dels blommor som ska bidra till att insekter och fjärilar kan få näring.

En del kryddväxter har också planterats och kan användas i vår kaféverksamhet. ”Insektshotell” ska även sättas upp.
Vi vill med detta visa på enkla sätt som var och en kan tillämpa hemma och därmed bidra till den ekologiska mångfalden och ett bättre klimat.

Pilgrim’s Walk for Future är ett ekumeniskt arrangemang för att skapa uppmärksamhet kring COP 26, klimatmötet i Glasgow i november.

Pilgrim’s walk for future är en del av en bred rörelse där vi som kyrkor är förenade och står sida vid sida med representanter för andra religioner och med miljö- och freds-organisationer runt om i Europa för att skapa uppmärksamhet kring COP 26, klimatmötet i Glasgow, i november. Läs mer om den stora vandringen från Vadstena till Glasgow här.

Alla behöver inte vandra till Glasgow utan vi har gjort vandringar lokalt. Vi gjorde den första vandringen lördagen 4 september och fortsatte vandra varje lördag till början av november. Under vandringarna har vi samtalat och mediterat om klimatfrågor och på vilket sätt vi kan ändra vår livsstil för att minska vår klimatpåverkan.

Den 9 oktober hade kyrkan en ”loppis” där de som ville antingen kunde hyra bord och sälja sina prylar med egen förtjänst eller gratis få tillgång till ett bord för försäljning men där intäkten gick till kyrkans verksamhet. Det är ett led i vår strävan att minska konsumtionen och att öka återanvändningen av kläder och prylar.

I september startade vi en studiecirkel kring Stefan Edmans bok – Bråttom men inte kört. Vi har samtalat kring bokens innehåll och fått ta del av ett par miniföreläsningar av ett par personer med stor kunskap i klimat- och hållbarhetsfrågor.

Den 5 oktober arrangerade Kulturgruppen en träff i Ansgarskyrkan med docent Åke Jonsson där han ger en presentation av sin syn på Guds skapelse och människans roll i denna skapelse. Därefter  diskuterar vi kring skapelseteologi och miljöengagemang. Ingen föranmälan.