Grön kyrka

  • För att synliggöra Ansgarskyrkans församlings beslut att vara en del i nätverket Grön kyrka planterades växter i anslutning till kyrkans entré, vilka främjar våra pollinatörer.

Tillsammans för en grön kyrka

Att bli en Grön kyrka handlar om att vilja se församlingen och dess verksamhet röra sig åt ett mer hållbart håll ur ett klimat- och miljöperspektiv.

Församlingen har en ”Grön kyrka-grupp” med syfte att inspirera församlingens olika verksamheter och initiera projekt som bidrar till en miljömässigt hållbar verksamhet där jordens resurser sparas och vårt avtryck när det gäller koldioxidutsläpp, miljöfarliga ämnen, plast, energi- och vattenförbrukning minimeras.

Vad har vi arbetat med?

I november 2023 öppnade Återbruket i centrum, en second-hand butik som konkretiserar församlingens engagemang för Grön kyrka. En strid ström av kunder och gåvogivare har gjort det möjligt att erbjuda högkvalitativa intrednings- och hushållsartiklar, kläder i säsong och mycket mer. Här finns info om öppettider och mer.

Gruppen har också agerat och genomfört ett antal ”projekt”

Plantering av växter som kan hjälpa insekter och bin att hitta nektar.

Odling av köksgrönsaker som kan användas i Café Ansgar

Studiecirkel kring Stefan Edmans bokBråttom men inte kört – med 5 samlingar. Externa gäster med kunskap från näringslivet, Naturskyddsföreningen och klimatforskning besökte gruppen.

Loppis & second hand med bordsuthyrning – för den som ville fanns under en dag bord att i kyrkan och kaffe med tilltugg att köpa. Förtjänsten kunde försäljaren behålla själv eller skänka till kyrkan

Pilgrim’s Walk for Future är ett ekumeniskt arrangemang för att skapa uppmärksamhet kring COP 26, klimatmötet i Glasgow i november.

Pilgrimsvandringar
Inom ramen för Pilgrim’s Walk for Future arrangerades kortare vandringar varje lördag förmiddag under hösten 2021, i samband med den långa vandring från Vadstena till Glasgow som gjordes inför COP26.

Våren 2022 genomfördes sedan ett tiotal pilgrimsvandringar med utgångspunkt från Per Fribergs och Magnus Myrbergs bok Hållbar vandring med Frälsarkransen.

Under 2023 vandrade vi tillsammans med Lidingö församling, bland annat en Stjärnvandring tillsammans med flera andra grupper.

Klimatdag 2022

Gruppens stora satsning var ”Klimatdag 2022”, som hölls den 28 maj. Huvudanföranden hölls av diakon och ledaren för Pilgrim´s walk for future, Annika Spalde och klimatforskaren Kevin Noon. Samtalen leddes av kyrkoherde Niklas Lång.

Deltog gjorde företrädare för flera av de politiska partierna på Lidingö, Equmeniakyrkan, Naturskyddsföreningen på Lidingö och Lidingö Näringsliv.
Fokus var vad vi kan göra lokalt på Lidingö och tillsammans för att främja miljön och minska vårt klimatavtryck.

I samband med Equmenias julbasar ordnades ytterligare en vintageförsäljning som bidrog med en stor del av basarintäkterna.