Ge en gåva

Ansgarskyrkan behöver ditt stöd

Församlingens många verksamheter möjliggörs av gåvor, och alla gåvor, oavsett storlek, är viktiga. Gåvor är den klart största intäkten för församlingen, utan gåvomedlen skulle Ansgarskyrkan inte ha råd med att ha pastor och församlingsmusiker.

För den ekonomiska planeringen är regelbundna gåvor av särskild betydelse.

Det finns många sätt att bidra ekonomiskt till församlingens arbete, här presenterar vi några:

Swish

Du kan smidigt ge gåvor via Swish. Församlingens swishkonto är 123 412 56 96.

Skicka en gåva till församlingens bankgiro

Församlingens bankgiro är 5019–0198.

Du kan via din banks internetbank skicka gåvor till församlingen, skriv gärna ”gåva” som meddelande.

Stående banköverföring

Du kan när du sänder din gåva till församlingens bankgiro välja att det ska vara en stående betalning, exempelvis varje månad.

Andra sätt för regelbundet gåvogivande

Autogiro

Som månadsgivare via autogiro kan du stötta både Ansgarskyrkan och Equmeniakyrkan. Du väljer vilket belopp du vill ge och hur det ska fördelas mellan församlingen och samfundet. Enklast är att använda det formulär som finns på Equmeniakyrkans hemsida: https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/bli-manadsgivare/

Kyrkoavgift

Kyrkoavgiften är frivillig. Den tas upp via skattsedeln. Du måste göra ett aktivt val. Har du gjort det ger du en procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst via skattsedeln. Av kyrkoavgiften går 68 procent till den församling som du själv väljer.
De resterande 32 procenten går till Equmeniakyrkan för stöd för församlingar med särskilda behov och pionjärsatsningar (29 %) och att administrera kyrkoavgiften (3 %).

Mer information finner du via länken Kyrkoavgiften – Equmeniakyrkan

För hjälp med autogiro och kyrkoavgift kan du tala med församlingens insamlingsombud, Inger Ågren.
Inger når du på telefon 076 173 66 10.

Testamente

Det finns inget krav på att skriva ett testamente. Men det kan vara bra att göra det om man önskar lämna något av sin egendom till någon annan än dina efterlevande eller till Allmänna arvsfonden. Så om du vill att en del ska gå till Ansgarskyrkan så behövs ett testamente.

Vill du testamentera till Ansgarskyrkan är det säkrast att ange organisationsnumret i testamentet, på så sätt säkrar du att pengarna till rätt ställe. Ansgarskyrkans organisationsnummer är 813600–0323.

Gåvan till Ansgarskyrkan bör helst utformas som ett visst belopp eller viss specificerad egendom (ett legat). Tänk på att det är bra om ett testamente är enkelt och tydligt.

Ett testamente ska vara skriftligt och underskrivet av den som testamenterar. Underskriften ska bestyrkas av två personer som inte är släkt med eller på annat sätt kan komma att gynnas av testamentet. De som är testamentsvittnen behöver bara veta att det är ett testamente som de ska bevittna och behöver inte ta del av innehållet. De ska underteckna samtidigt.

Vill du veta mer om gåvogivande?

Kontakta gärna församlingens kassör, Lasse Andersson telefon 076-526 38 92 eller ordförande, Sven Erik Wånell telefon 070-725 03 65, om du vill veta mer.