En kyrka för hela livet

Som en del i Equmeniakyrkan vill vi vara en kyrka för hela livet där tro och sökande får rum. En öppen och välkomnande mötesplats på Lidingö för alla.

Mitt i Lidingö Centrum vill Ansgarskyrkan vara en mötesplats för dig.

Fem dagar i veckan står Café Ansgar öppet, samtidigt som kyrksalen är öppen för stillhet och eftertanke. Hur din väg genom livet än ser ut och hur din tro än gestaltar sig, så är du välkommen att upptäcka nya möjligheter här i din kyrka.

Gudstjänsten är en möjlighet att möta Kristus och ge tid till reflektion över livet. När kyrkan byggdes på Odenvägen 3, 1996, var visionen att få vara en kyrka för alla Lidingöbor i alla åldrar. Därför är barn- och ungdomsarbetet centralt i församlingens tanke. Leta dig runt här på hemsidan så hittar du mer.

Välkommen till Ansgarskyrkan, en del av Equmeniakyrkan.

Gud välsignar dig. 

Samarbete med Svenska kyrkan

Vi samverkar ofta och gärna med Lidingö församling. Läs mer om deras verksamhet på svenskakyrkan.se/lidingo.