Studentboendet BoEtt

På Frimurarevägen finns en kristen studentgemenskap med bland annat pastors- och diakonkandidater. Kanske ett boende för dig?

Ansgarskyrkan fördelar platserna på BoEtt, Equmeniakyrkans studentboende på Frimurarevägen här på Lidingö.

Om du vill ställa dig i kö så fyll i nedanstående formulär!