Internationellt arbete

Ansgarskyrkan har en lång tradition av internationellt engagemang och solidaritet med fattiga och förtryckta. 

Kyrkans ansvar famnar längre än lokalt och det internationella intresset är stort. Till exempel finansierar Ansgarskyrkan sedan några år tillbaka ett fängelsepastorsprojekt i Manilla på Filippinerna. Via vårt samfund Equmeniakyrkan stödjer vi hälso- och sjukvårdsprojekt i Kongo och på många andra ställen.