Internationellt arbete

Vi är en del av en världsvid kyrka och att verka internationellt spelar en stor roll för vilka vi är som samfund. Equmeniakyrkan har en relation med kyrkor i flera delar av världen sedan många år tillbaka och arbetar idag i omkring 30 olika länder. Läs mer om Equmeniakyrkans uppdrag och vision.

Missionsuppdraget är globalt och gäller alla. I vår världsvida gemenskap delas resurser och behov.

Det är därför ingen slump att vi nu sänder ut sjuksköterskor, pastorer och lärare till våra samarbetskyrkor. I mötet med andra kyrkor berikas förståelsen av evangeliets rikedom.

På bilden ser du Equmeniakyrkans nya missionärer. Hervé och Clara Kiese med barnen Miriam och
Samuel som ska arbeta i Demokratiska republiken Kongo (Kongo Kinshasa).

Precis som vi får sjunga i psalmsången nummer 89 får vi vara med och konkret bära Guds budskap genom att bidra både ekonomiskt och praktiskt till vårt gemensamma arbete runt om i världen.