Onsdagsträffar

Kaffe med program

Varannan vecka, på onsdagar efter lunch, har vi traditionen att bjuda in till Onsdagsträff i kyrkan. 

Vid Onsdagsträffarna serveras kaffe, därefter bjuds ett föredrag, ett musikprogram eller annat. Innehållet är mycket varierande.

kalendern hittar du programmet för terminen.

Onsdagsträffarna är öppna för alla, kostnadsfria, med en frivillig kollekt till Ansgarskyrkans verksamhet.

Du är varmt välkommen!