Diakoni

Diakoni och engagemang

Kyrkan i samhället

Tillsammans är vi en resurs för våra medmänniskor.

Ansgarskyrkan finns för dig oavsett i vilken livssituation du befinner dig. Att hamna i en utsatt livssituation är inte ovanligt och oftast oförutsett. Kontakta oss om du upplever att du har ett problem och vill ha stöd. Du är inte ensam. Vår diakonala kommitté finns här för dig.

Equmeniakyrkan är på flera sätt engagerade i olika delar av samhället genom en närvaro i allt från universitet och kriminalvård till sjukhus och arbetsliv. Läs mer Equmeniakyrkans arbete i samhället här.