Klimatfasta 2022

Tiden, tallriken, transporten

Mellan jultiden och påsktiden i kyrkoåret finns den period som kallas stora fastan, en förberedelseperiod inför påsken.
I år uppmärksammar Equmeniakyrkan att det råder klimatnödläge. Vi får hjälpa varandra att ta steg i riktning mot en mer hållbar livsstil – för den här världens skull. Vi vill bjuda in er att under fastans 40 dagar tillsammans utforska andra sätt att leva och vara! Kom och var med!

Klimatfastan har tre inriktningar:

Tiden

Tiden

Klimatfastan vill i år särskilt lyfta fram tiden för bön och tid i naturen. Behovet av att återknyta och fördjupa vår relation till skapelsen är stort, många av oss lever nästan bara inomhus. Likaså har vi behov av att återknyta och fördjupa vår relation till Gud, genom bön och stillhet.

Bestäm dig för att tillbringa 30 minuter eller en viss tid utomhus dagligen under fastan med avsikt att fördjupa din samhörighet med Gud och skapelsen.

Du kan till exempel promenera, sitta still eller förbereda något i trädgården – och samtidigt vara uppmärksam på det som finns omkring dig.

Hela jorden är full av Guds härlighet

Tallriken

Vad vi äter påverkar vår värld. En måltid som finns innanför planetens gränser tar både hänsyn till klimatet och den biologiska mångfalden. Det är inte alltid enkelt att veta vilka val som är de rätta.

Under klimatfastan använder vi oss av WWF:s modell One Planet Plate. Det är en guide till hållbara måltider inom planetens gränser där vi får vägledning, måltidstips och recept på rätter som är hållbara, goda och bra för både kropp
och planet. One Planet Plate ger en meny där måltiderna håller sig inom ramen för Parisavtalet – alltså att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader.

Transporten

Vi har byggt ett samhälle där många är beroende av fossildrivna resor och transporter. Vi behöver utforska andra vägar för samhället. Det vi gör som enskilda behöver kompletteras med gemensamma och strukturella förändringar.

Vi har väldigt olika förutsättningar att utgå från och får börja där vi står.

En utmaning är att helt avstå resor som är beroende av fossila bränslen under fasteperioden och resa mindre eller på andra sätt.
En annan utmaning är att ge dig själv en koldioxidbudget att förhålla dig till.
Använd gärna miljofordon.se/ekonomi/drivmedelskalkyl och se hur länge du kan resa utan att kliva över 150kg koldioxid.