Välkommen till Barnkyrka

En söndag i månaden i anslutning till förmiddagsgudstjänst i Ansgarskyrkan är barn välkomna till Barnkyrkan. I vår är det den 14 januari, 11 februari, 17 mars och 21 april.

Vi är med i början av gudstjänsten och går sedan ner till en egen samling med sång, bibelberättelse och någon aktivitet.