Klimatdag 2022

Ökad sårbarhet – är tillitsfullt samarbete vår väg mot en hållbar omställning?

Anmäl dig här

Välkommen den 28 maj kl 09.30 – 14.00

Ansgarskyrkan Lidingö är sedan 2021 en del i nätverket Grön kyrka. Tillsammans med olika lokala organisationer och Lidingö stad samlas vi i Ansgarskyrkan, Lidingö för ett samtal med forskare och kyrka kring vår ökade sårbarhet som samhälle och individer i en tid som präglad av oro, krig och en alltmer akut klimatkris.

Hur vi kan nå ett tillitsfullt samarbete över gränser? Kan den ökade sårbarheten hjälpa oss att ta de nödvändiga och kraftfulla stegen mot hållbarhet?

Moderator för dagen är Niklas Lång, präst i Svenska kyrkan med ett djupt intresse i miljöfrågor och mänskliga rättigheter.

Några av de medverkande är:

Annika Spalde, initiativtagare, diakon och vandringsledare för Pilgrims Walk for Future
Kevin Noon, klimatforskare vid Stockholms universitet och engagerade i  Researchers’ Desk
Lena Bergström, klimatpastor, Equmeniakyrkan

PROGRAM

09.30 – 10.00    Samling och registrering
10.00 – 11.30     Del 1: Intervjuer, dialoger, presentationer
11.30  – 12.45     Paus med lättare förtäring
12.45  – 13.45     Del 2: Samtal, panel och interaktion
13.45 –  14.00     Summering för vägen framåt

KOSTNAD

Du bidrar med 150:- om du deltar på plats. Då ingår lunch med dessert, kaffe och förfriskningar.
Du kan också följa Klimatdagen digitalt via kyrkans YouTube-kanal.

Varmt välkommen till en spännande och viktig dag!

Anmäl dig här