Välkommen till Återbruket i centrum!

Återbruket är Lidingös mest centrala butik för återbruk. Nu finns en möjlighet för alla att bidra till klimat- och miljöomställningen genom att köpa second hand och lämna vidare det som inte används. Här finns information om öppettider och hur och när lämna gåvor.

Återbruket är ett resultat av samarbetet med nätverket Ett hållbart Lidingö inom ramen för Ansgarskyrkans engagemang för att vara en Grön kyrka.

Genom att handla i och skänka varor till Återbruket i centrum ger Du också ett ekonomiskt bidrag till församlingens verksamhet.