Andetag andakt

Ansgarskyrkan avskiljer måndag – fredag kyrksalen för enskild andakt kl 11.00 – 13.00.

Oberoende av om du omfattar en religiös tro eller inte så har du, som vi alla, behov av inte enbart kroppslig men också själslig återhämtning. Att rensa hjärnan från alla pockande tankar för en stund.

Andakt innebär en stund när du kan förnimma en stämning av stillhet, vördnad och helighet. En stund då du upplever vördnad inför livet och tillvaron som du får vara en del av. Förundrans över naturens skönhet och komplexitet.

På torsdagar klockan 12.15 kommer vi framöver att erbjuda möjligheten att delta i enklare andakt i kyrksalen.

Låt Ansgarskyrkan bli din Andaktskyrka
där du regelbundet finner återhämtning mitt i vardagens mångahanda.