Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.
21 mars, 2023 18:30 - 19:45

Studiecirkel: Vad är kristen tro?

Sex tisdagskvällar under ledning av Rune Forsbeck och Lennart
Molin. Denna gång om vad Bibeln säger om nattvarden.
Avgift: 100 kr för alla sex gånger, 20 kr för enstaka tillfälle. Swishas till 123 412
56 96 (Ansgarskyrkan)
Anmälan till Rune Forsbeck på rune.forsbeck@gmail.com eller 070-897
96 05, eller till Lennart Molin på molinlennart@gmail.com eller 070-635
33 54. Du kan både anmäla dig till alla sex gångerna eller vara med vid
bara ett eller några tillfällen.