Våra instrument

Orgel

I december 2008 kunde vi med stor glädje och tacksamhet inviga en ny orgel i Ansgarskyrkan. Orgeln är på 19 stämmor fördelade på två manualer och pedal. Orgelbyggare är Robert Gustafsson, Härnösand.

Orgeln klingar självklart varje söndag klockan elva, men också i särskilda orgelkonserter. Första tisdagen i varje månad anordnas lunchkonserter. Du bjuds på 25 minuter orgelmusik och möjlighet att äta sopplunch i kafé Ansgar.

Många pipfaddrar
För att finansiera den nya orgeln, men lika mycket för att göra både orgeln och orgelmusiken delägd, skapades möjlighet till fadderskap för en eller flera pipor. När vi  nu summerar ser vi att drygt 500 av pipans 1064 pipor har sin egen fadder! En fullständig förteckning över alla dessa pipor finns i förvarad i orgelhuset. Tillhör du en av pipfaddrarna, kom gärna in och lyssna på din pipa.

Vill du läsa mer om orgeln, hämta hem följande Orgelfolder

Flygel

I kyrksalen finns också en Yamaha-flygel från 2000.

Foto/bild: Anders Wånell.