Vår styrelse

Vid årsmötet i februari 2018 valdes vår nuvarande styrelse. 

Ledamöter

 • Rickard Karlsson Lundmark, styrelseordförande, vald till februari 2019
 • Siv Melin, vice ordförande, vald till februari 2020
 • Karin Oddsen, kassör, vald till februari 2020
 • Johan Adolfsson, vald till februari 2020
 • Magdalena Lindén, vald till februari 2019
 • Daniel Backgård, vald till februari 2019
 • Michael Ringwall, vald till februari 2019
 • Rasha al-Saqa Youssef, vald till februari 2019
 • Jonathan Ramström, vald till februari 2020

Sammanträdesdagar 2018

 • Onsdag 29 augusti 18:00
 • Onsdag 19 september 18:00
 • Onsdag 10 oktober 18:00
 • Onsdag 31 oktober 18:00
 • Onsdag 21 november 18:00
 • Onsdag 12 december 18:00