Vår organisation

Frikyrkorna lade grunden till den svenska demokratin, och Ansgarskyrkan är organiserad enligt samma demokratiska modell som sedan anammats av föreningslivet. 

I Ansgarskyrkan tjänstgör alla på olika sätt med sina gåvor och i den omfattning man mäktar med. Alla bjuds dock in till samma medansvar, inflytande och delaktighet i demokratiska former. 

Hur styrs församlingen rent formellt?

På ett församlingsmöte väljer församlingen en styrelse, som tillsammans med församlingens föreståndare (vanligtvis en anställd pastor) leder och planerar församlingens arbete. 

Arbetsformer och organ

Utöver styrelsen och några anställda medarbetare har alla frivilliga krafter som utgör Ansgarskyrkan organiserat sig i olika kommittéer, råd och arbetsgrupper för olika syften och i enlighet med medlemmarnas gåvor och kallelser. I nuläget har vi bland annat följande:

 • internationell kommitté
 • diakonikommitté
 • serveringskommitté
 • kulturkommitté
 • fastighetskommitté
 • omsorgs- och besökskommitté
 • marknadskommitté
 • kyrkfika- och städgrupper
 • ekonomiskt råd
 • gudstjänst/undervisningsråd
 • personalråd
 • informationsråd

Medlemskap

I vår församlingsordning står följande:

Alla, som söker sig närmare Kristus i bön och samtal, i gudstjänst eller i kärlekens gärningar bland medmänniskorna, hör till församlingens gemenskap och omsorg. Alla är på väg och delar erfarenheterna av sökande, växt och upptäckt av hur Gud uppenbarar sig bland människor.

Församlingen består av dem som i tro och förväntan svarar ja på Guds inbjudan till det nya livets gemenskap.Den personliga tron kan uttryckas på olika sätt vid skilda tider och åldrar. Detta är uttryck för att det kristna livet och tron hålls samman av sitt centrum, Jesus Kristus, och inte av sina gränser.

Församlingen inbjuder som medlem var och en som vill bekänna Jesus Kristus som Herre och Frälsare. För den kristna kyrkan är dopet och tron historiskt och ekumeniskt vägen in i församlingen. Dopet är Guds gåva, som församlingen erbjuder. Den personliga bekännelsen till Kristus är människans svar på Guds inbjudan.

Den som vill bli medlem i församlingen samtalar om tro, dop och församlingsgemenskap med församlingsföreståndaren, som för in namnet i församlingsboken och meddelar församlingen. Ny medlem hälsas i regel välkommen i församlingen i samband med gudstjänst.