Tisdagstorget

På tisdagar, halv sex, träffas vi och äter en god, hemlagad middag tillsammans för en billig penning.

Säsongsavslutning!

Tisdagstorget – life story

På tisdagar, halv sex, träffas vi och äter en god, hemlagad middag tillsammans – för en billig penning. I kväll får vi en Livsberättelse från en i gemenskapen. Kvällen avslutas med en kort andakt. 

Tisdagstorget – Dialog om Gud

På tisdagar, halv sex, träffas vi och äter en god, hemlagad middag tillsammans – för en billig penning. 

Ikväll: Smågrupper – den nya kyrkans grundsten?

Sven-Gösta Holst, pastor, talar om hur de så kallade 12-stegsgrupperna föddes inom Oxfordgrupprörelsen under 1900-talet, och med dem en världsvid förnyelse av trons praktik. Miljoner och åter miljoner människor har sedan dess helats, upprättats och funnit en tro som burit dem.

Victoria Gejrot, diakon och utbildad ledare för Livsstegsgrupper, berättar om denna form för smågrupper, som verkar på djupet och som är sprungna ur tolvstegsparadigmet. Just nu sveper de som en förnyelsevind genom många kyrkor i Sverige. Förhoppningsvis kommer vi starta sådan i Ansgarskyrkan under 2019.

Tisdagstorget – Film och samtal

På tisdagar, halv sex, träffas vi och äter en god, hemlagad middag tillsammans – för en billig penning.

Filmkväll – vi ser en film tillsammans och samtalar om dess innehåll.

Tisdagstorget

På tisdagar, halv sex, träffas vi och äter en god, hemlagad middag tillsammans – för en billig penning. Därefter har vi ett program, det kan vara ett föredrag, en film, en frågesport, en life story. Kvällen avslutas med en kort andakt. 

 

“Kyrkan och klimatkrisen”

Nils Egberg presenterar den masteravhandling han lade fram på THS, Teologiska Högskolan, Stockholm, våren 2018.

Tisdagstorget – Film och samtal

På tisdagar, halv sex, träffas vi och äter en god, hemlagad middag tillsammans – för en billig penning. 

I kväll filmkväll. Efter måltiden ser vi en utvald film tillsammans och samtalar sedan om vad den säger om Gud, livet och människan.

Tisdagstorget – Dialog om Gud med Are Norrhava

På tisdagar, halv sex, träffas vi och äter en god, hemlagad middag tillsammans – för en billig penning. Därefter följer ett program, det kan vara ett föredrag, en film, en frågesport, en life story. Kvällen avslutas med en kort andakt. Välkomna!

Are Norrhava – präst, författare, översättare och meditationslärare – presenterar boken “Kristendomens hjärta” av Marcus Borg som han översatt till svenska.

Boken ger nytt, och kanske annorlunda/obekant sätt att se på kristendomen och dess uttryck. Ett liberalteologiskt perspektiv, bortom de invanda och välbekanta “sanningarna” i kyrkan.

Marcus Borg, 1942–2015, hade en professorstitel från universitetet i Oxford, och var en högt aktad teolog och författare. I “Kristendomens hjärta” (The Heart of Christianity) skissar han på vad han kallar en “vuxen tro”.

Foto/bild: Maria Sjödin.

Tisdagstorget

På tisdagar, halv sex, träffas vi och äter en god, hemlagad middag tillsammans – för en billig penning (25 kr för barn, 50 för vuxen). Därefter följer ett program av något slag. Kvällen avslutas med en kort andakt. 

Ignatiansk andlighet på tio minuter.
I höst börjar vi i Ansgarskyrkan med dagliga andakter, mån-fre 12:15. Dessa bygger på ett material från en engelsk, katolsk kommunitet som står fast förankrade i den så kallade “Ignatianska andligheten”, alltså tankar, teologi och metoder från Ignatius av Layola, grundaren av Jesuiterorden.

Nils Egberg, som är en av ledarna för vår andaktssatsning, ger en lättöverskådlig bild av hur denna fromhetstradition fungerar.

Tisdagstorget – Film och samtal

På tisdagar, halv sex, träffas vi och äter en god, hemlagad middag tillsammans – för en billig penning.
I kväll filmkväll.  Efter måltiden ser vi en utvald film och samtalar om vad den har för budskap till oss som människor.