Musikgudstjänst på Annandagen

Christmas Carols, julsånger och nio lektioner.
“Nine lessons and Carols”

Musikgudstjänst (efter anglikansk förebild) med Göran Grahn, orgel.
Ett samarbete mellan Ansgarskyrkan och NAOK, Nordiska Apostoliska Ortodoxa Kyrkan (som firar gudstjänst varannan söndag i kyrkan).

Betraktelser av
Sven-Gösta Holst
, pastor Ansgarskyrkan, och
Matteus Furumalm, ortodox präst och ledare för NOAK.

Till minne och tröst

Minnesgudstjänst på Alla Helgons dag.

Vi minns dem som lämnat oss under året som gått.

Ensemble ur Maria Magdalena Kammarkör under ledning av Mats Nilsson.

Sven-Gösta Holst, betraktelse.
Maria Arhusiander, organist.

Kyrkskjuts: Bertil Ljungemyr, tel. 073 627 71 65