Kvinnofrukost – “Dagar i dur och moll. Erfarenheter som präst under 35 år”

Catharina Segerbank är kyrkoherde i S:t Johannes församling.

Hon har tidigare, bland annat, varit kyrkoherde i Frankfurt och södra Tysklands pastorat och arbetat med ekumenik som direktor för teologi på Sveriges Kristna Råd. Hon är teologie doktor och författare till flera böcker om, framför allt, stöd i sorg.

Begränsat antal platser. Föranmälan senast 4 april till Sven Erik Wånell, tel. 08-7660559.

Foto/bild: Eva-Karin Gyllenberg.