Gudstjänst – “Enheten i Kristus”

Lennart Molin, predikan.

Sven-Gösta Holst, mötesledning.

Göran Grahn, organist.

Efter gudstjänsten kyrkkaffe.

Kyrkskjuts: Inger och Sven Erik Wånell, 070-725 03 65.

Nattvardsgudstjänst – “Medmänniskan”

Vi firar starten på en ny höstsäsong med en sedvanlig upptaktsgudstjänst!

Sven-Gösta Holst, pastor och församlingsföreståndare, predikar.

Kören Akva Vera sjunger, dirigent Anna Skagersten.

Rickard Karlsson Lundmark övrig musik.

Efter gudstjänsten kyrkkaffe och Församlingsforum.

Kyrkskjuts: Bertil Ljungemyr, 073-627 71 65.

Gudstjänst- “Friheten i Kristus”

Vår pastor och församlingsföreståndare Sven-Gösta Holst är åter från sommarledigheten och predikar.

Rickard Karlsson Lundmark är musiker.

Under gudstjänsten hålls en parentation för en av församlingens medlemmar som gått till den eviga vilan.