Gudstjänst Kristi återkomst. OBS: Enbart livesändning.

Gudstjänst på Domsöndagen.

Lennart Molin, pastor och teologie doktor, predikar.
SG Holst, gudstjänstledning.
Marcus Sandborgh, sång och gitarr.
Anna Smedendahl Rosén
, musikalisk ledare.
m fl.

Länk till sändningen: https://youtu.be/sjzVZq4pwNk

Gudstjänst. OBS: Enbart livesändning.

Söndagen före domsöndagen

Tema: Vaksamhet och väntan

Rune Forsbeck, pastor, predikan.

SG Holst, gudstjänstledning.

Anna Smedendahl Rosén, musik.

m fl.

Länk till sändningen: https://youtu.be/upXsu5JWlOU