Studiecirkel om teologi och skapelse

Inbjudan till studiecirkel om teologi och skapelse

Hur skall vi se på det som händer med naturen och klimatet?
Vilken roll spelar människan i de förändringar som hotar
jordklotets och mänsklighetens framtid?
Vad kan vi göra för att vända utvecklingen?
Inom naturvetenskap, ekonomi och politik finns en
intensiv diskussion om detta.

Har också teologin ett bidrag att ge?
Kan kyrkorna spela en roll för räddningen av klimatet och miljön?
Åke Jonsson menar att så är fallet. I sin bok ”Mer lik Gud”
argumenterar han för att teologin behövs och han uppmuntrar
oss att se de möjligheter som finns när människan får vara
Guds medskapare.

Ansgarskyrkans kulturkommitté inbjuder till en studiecirkel i
vår, där vi läser Åkes bok och i möten på Zoom samtalar om
de frågor som boken väcker hos oss. Allt som behövs för att
kunna delta på Zoom är en dator eller Ipad som är uppkopplad
till det digitala nätet.

Det blir fem samlingar på vardera 1 ½ timma.
Lennart Molin leder samtalen och vi kommer att följa upp
studiecirkeln med ett möte med Åke Jonsson. Förhoppningsvis
kan det ske i Ansgarskyrkan, när pandemin har släppt sitt grepp.

Anmälan görs till molinlennart@gmail.com senast 15 februari.

Vi startar med en kort upptaktssamling 16 februari kl 19.00,
då vi får prova uppkopplingen på Zoom, se vilka som deltar och
får lite bakgrund till boken. Därefter fortsätter vi med
ytterligare fem träffar: 23 februari, 9 mars, 23 mars, 6 april
och 20 april. Vid alla dessa samlingar kl 19.00-20.30.

Åke Jonssons bok är utgiven på Marcus förlag 2020 och
ingår i Tro & Livs skriftserie.

OBS Det krävs inga speciella förkunskaper för att få delta
i denna studiecirkel.

Länk till Zoom:https://zoom.us/j/94439758453?pwd=aC8yMEhyZ2U3ZUI2NDNwNlYrdThBQT09

Studiecirkel om teologi och skapelse

Inbjudan till studiecirkel om teologi och skapelse

Hur skall vi se på det som händer med naturen och klimatet?
Vilken roll spelar människan i de förändringar som hotar
jordklotets och mänsklighetens framtid?
Vad kan vi göra för att vända utvecklingen?
Inom naturvetenskap, ekonomi och politik finns en
intensiv diskussion om detta.

Har också teologin ett bidrag att ge?
Kan kyrkorna spela en roll för räddningen av klimatet och miljön?
Åke Jonsson menar att så är fallet. I sin bok ”Mer lik Gud”
argumenterar han för att teologin behövs och han uppmuntrar
oss att se de möjligheter som finns när människan får vara
Guds medskapare.

Ansgarskyrkans kulturkommitté inbjuder till en studiecirkel i
vår, där vi läser Åkes bok och i möten på Zoom samtalar om
de frågor som boken väcker hos oss. Allt som behövs för att
kunna delta på Zoom är en dator eller Ipad som är uppkopplad
till det digitala nätet.

Det blir fem samlingar på vardera 1 ½ timma.
Lennart Molin leder samtalen och vi kommer att följa upp
studiecirkeln med ett möte med Åke Jonsson. Förhoppningsvis
kan det ske i Ansgarskyrkan, när pandemin har släppt sitt grepp.

Anmälan görs till molinlennart@gmail.com senast 15 februari.

Vi startar med en kort upptaktssamling 16 februari kl 19.00,
då vi får prova uppkopplingen på Zoom, se vilka som deltar och
får lite bakgrund till boken. Därefter fortsätter vi med
ytterligare fem träffar: 23 februari, 9 mars, 23 mars, 6 april
och 20 april. Vid alla dessa samlingar kl 19.00-20.30.

Åke Jonssons bok är utgiven på Marcus förlag 2020 och
ingår i Tro & Livs skriftserie.

OBS Det krävs inga speciella förkunskaper för att få delta
i denna studiecirkel.

Länk till Zoom:https://zoom.us/j/94439758453?pwd=aC8yMEhyZ2U3ZUI2NDNwNlYrdThBQT09

Gudstjänst på Påskdagen – OBS endast livesändning.

Ja, han är sannerligen uppstånden!

Sven-Gösta Holst, predikan.
Suzanne Molin, gudstjänstledning.
Åke Lennerholm, trombon.
Anna Smedendahl Rosén, musikalisk ledning.
Laila Prigorowsky, Anna Rosén, Gonca Yazan, körsång.

Kom när du vill! Nattvard på Skärtorsdagen. I kyrkan.

På Skärtorsdagen, mellan 16 och 18, har vi första gången på allt för länge möjlighet att fira nattvard tillsammans i kyrkan!
Vi gör det var tjugonde minut under eftermiddagen: 16.00, 16.20, 16.40 osv fram till 18. Åtta personer åt gången.

I kyrksalen väntar värme, stilla musik, Herrens måltid och egen tid för bön och förbön.
Sven-Gösta Holst är celebrant, Anna Smedendahl, Ingemar S Johansson m fl står för musiken.

Du kan föranmäla dig till en av nattvardsgångerna, då håller vi din plats tills några minuter innan utsatt klockslag. Ring Sven-Gösta i sådana fall (numret finns på hemsidan). Annars kommer du bara till kyrkan när du vill och kan.

Gudstjänst. OBS enbart livesändning.

Palmsöndagen – Vägen till korset.

Suzanne och Lennart Molin, pastorer.
Anna Smedendahl Rosén, musikalisk ledning.
Laila Prigorowsky, Anna Rosén, Gonca Yazan – sång.

Studiecirkel om teologi och skapelse

Inbjudan till studiecirkel om teologi och skapelse

Hur skall vi se på det som händer med naturen och klimatet?
Vilken roll spelar människan i de förändringar som hotar
jordklotets och mänsklighetens framtid?
Vad kan vi göra för att vända utvecklingen?
Inom naturvetenskap, ekonomi och politik finns en
intensiv diskussion om detta.

Har också teologin ett bidrag att ge?
Kan kyrkorna spela en roll för räddningen av klimatet och miljön?
Åke Jonsson menar att så är fallet. I sin bok ”Mer lik Gud”
argumenterar han för att teologin behövs och han uppmuntrar
oss att se de möjligheter som finns när människan får vara
Guds medskapare.

Ansgarskyrkans kulturkommitté inbjuder till en studiecirkel i
vår, där vi läser Åkes bok och i möten på Zoom samtalar om
de frågor som boken väcker hos oss. Allt som behövs för att
kunna delta på Zoom är en dator eller Ipad som är uppkopplad
till det digitala nätet.

Det blir fem samlingar på vardera 1 ½ timma.
Lennart Molin leder samtalen och vi kommer att följa upp
studiecirkeln med ett möte med Åke Jonsson. Förhoppningsvis
kan det ske i Ansgarskyrkan, när pandemin har släppt sitt grepp.

Anmälan görs till molinlennart@gmail.com senast 15 februari.

Vi startar med en kort upptaktssamling 16 februari kl 19.00,
då vi får prova uppkopplingen på Zoom, se vilka som deltar och
får lite bakgrund till boken. Därefter fortsätter vi med
ytterligare fem träffar: 23 februari, 9 mars, 23 mars, 6 april
och 20 april. Vid alla dessa samlingar kl 19.00-20.30.

Åke Jonssons bok är utgiven på Marcus förlag 2020 och
ingår i Tro & Livs skriftserie.

OBS Det krävs inga speciella förkunskaper för att få delta
i denna studiecirkel.

Länk till Zoom:https://zoom.us/j/94439758453?pwd=aC8yMEhyZ2U3ZUI2NDNwNlYrdThBQT09