Till minne och tröst, Alla helgons dag

Musikgudstjänst där vi minns de i gemenskapen som gått till den eviga vilan under året.

Medverkande bl a: Sven-Gösta Holst, betraktelse, Anna smedendahl Rosén musik, körgrupp