Nattvardsgudstjänst

Sven-Gösta Holst, predikan

Mathias Kjellgren, organist

Kyrkskjuts: Inger och Sven Erik Wånell, tel. 070 725 03 65.

Gudstjänst

Lennart Molin, pastor, predikan.

Victoria Gejrot, gudstjänstledning.

Johan Wallin, organist.

Kyrkskjuts: Bertil Ljungemyr, tel. 073 627 71 65.

 

Nattvardsgudstjänst

Jonathan Ramström, pastorskandidat, predikan.

Sven-Gösta Holst, gudstjänstledning.

Linnea Sirborn, orgel och piano.

 

Kyrkskjuts: Kerstin och Göran Lundgren, tel. 08 767 10 94 eller 073 074 99 40.

Gudstjänst

Maja Floberg, pastorskandidat, predikan.

Jonathan Ramström,  gudstjänstledning.

Anna Smedendahl Rosén, orgel.

Kyrkskjuts: Margareta och Bertil Eriksson, tel. 073 733 04 12 eller 070 450 71 30.

 

Första adventsgudstjänst!

Gudstjänst på första advent med stor adventsskör, trumpeter och jubelsång.

Sven-Gösta Holst, advenstbetraktelse

Anna Skagersten, kördirigent

Göran Grahn, organist

Nattvardsgudstjänst på Domssöndagen – ”Kristi återkomst”

”Domedagen” – lever vi i den yttersta tiden? Närmar vi oss Harmageddon? Tror vi att Jesus återvänder? Och vad menas med att jord och himmel ska slitas ut och bytas ut, mot en ny himmel och en ny jord?

Rickard Karlsson Lundmark, predikan.

Sven-Gösta Holst, gudstjänstledning.

Maria Arhusiander, organist.

Kyrkskjuts: Karin Ljungemyr, tel. 070 753 25 55.

 

Gudstjänst – ”Samhällsansvar”

Magnus Östling, präst och kyrkoherde i Lidingö församling, predikan.

Sven-Gösta Holst, gudstjänstledning.

Rickard Karlsson Lundmark, orgel.

Kyrkskjuts: Kristina och Anders Lundin, tel. 070 529 61 10.

 

 

Gudstjänst – ”Trons kraft”

Sven-Erik Wånell, predikan

Sally Stenberg, gudstjänstledning.

Johan Wallin, organist.

Kyrkskjuts: Bertil Ljungemyr, tel. 073 627 71 65.