Emmausvandring

Vi ses utanför Ansgarskyrkan kl 11.00 och vandrar tillsammans – och med Emmausberättelsen (Lukasevangeliets 24:e kapitel).

Suzanne Molin leder oss.

Körkonsert “Tacksamhet och lovsång” INSTÄLLD

Ansgarskyrkans vokalensemble under ledning av Anna Smedendahl Rosén.
Mathias Kjellgren, orgel och piano.
Betraktelse över lovsångens plats – även i en modern och inte så överdrivet religiös människas liv. Sven-Gösta Holst, pastor.