Nattvardsgudstjänst – ”Att lyssna i tro”

Sven-Gösta Holst, predikan.

Ansgarskyrkans vokalensemble.

Anna Skagersten, dirigent.

Maria Arhusiander, organist.

Församlingsmöte efter gudstjänsten.

Kyrkskjuts: Kerstin och Göran Lundgren, tel. 08 767 10 94 eller 073 074 99 40.

Nattvardsgudstjänst – ”Enheten i Kristus”

Suzanne Molin, pastor, predikan.

Rune Forsbeck, gudstjänstledning.

Ansgarskyrkans vokalensemble.

Anna Skagersten, dirigent.

Göran Grahn, organist.

Kyrkskjuts: Inger och Sven Erik Wånell, tel. 070 725 03 65.

Församlingsmöte efter gudstjänsten.

”Låt barnen komma till mig!”

Upptaktssöndag och nattvardsgudstjänst.

Sven-Gösta Holst, predikan.

Ansgarskyrkans vokalensemble under ledning av Anna Skagersten.

Rickard Karlsson Lundmark, orgel och piano.

Välkomnande av nya medlemmar.

Söndagsklubb och invigning av det nyrenoverade barnrummet.

Kyrkskjuts: Margareta och Bertil Eriksson, tel. 070 450 71 30.

Kyrkkaffe efteråt.