Scout

Vår scoutverksamhet är lika populär varje år. Vi träffas varje tisdag @ 18. Så länge det går, innan det blir för kallt, är vi utomhus, oftast i skogen vid före detta Lidingö folkhögskola, Kottlavägen 116. Övrig tid är vi i Ansgarskyrkan.

Metod

Vår scoutkår, Equmeniascout Lidingö, är Equmenias scoutarbete som är anslutet till Scouterna i Sverige och en del av den världsvida scoutrörelsen.
Målet med Equmenias scoutverksamhet och all scoutverksamhet i Sverige är att vi vill att barn och unga ska bli redo för livet. Det målet jobbar vi mot genom att fokusera på hur barn och unga växer och utvecklas, nämligen inom fem områden: fysiskt, emotionellt, intellektuellt, socialt och andligt. Vårt scoutprogram bygger på dessa fem områden och har brutits ner till följande så kallade 14 målspår där vi varje termin jobbar särskilt med några punkter:

 1. Ta hand om sin kropp
 2. Fysiska utmaningar
 3. Förståelse för omvärlden
 4. Känsla för naturen
 5. Aktiv i samhället
 6. Relationer
 7. Aktiv i gruppen
 8. Ledarskap
 9. Problemlösning
 10. Fantasi och kreativt uttryck
 11. Kritiskt tänkande
 12. Egna värderingar
 13. Existens
 14. Självinsikt och självkänsla

I grunden för vårt scoutarbete ligger scoutmetoden som består av sju delar:

 • Patrullsystemet
 • Scoutlag och scoutlöfte
 • Learning by doing
 • Symboliskt ramverk
 • Lokalt och globalt samhällsengagemang
 • Stödjande och lyssnande ledarskap
 • Friluftsliv

Kommande scoutevenemang

tis 18

Scout

tisdag 18 december @ 18:00 - 19:30