Prata svenska-kafé

Varje måndag arrangerar Ansgarskyrkan och Lidingö församling ett språkkafé där nyanlända kan öva på sina kunskaper i svenska språket under avslappnade former tillsammans med volontärer från Lidingö. 

Vi bjuder på kaffe och enklare fika. Anmäl dig gärna som frivillig!

Ansgarskyrkans logotype

Vill du veta mer eller engagera dig som volontär? Kontakta:

Maria Widås (maria.widas@svenskakyrkan.se, 0766-20 17 19)