Nattvardssöndag

Youtube

Vägen till Livet Följ först gudstjänsten på nätet – och kom sedan till kyrkan för att ta emot nattvarden! Kyrkan är öppen 12.30-13.00 och vi släpper in lagom många i taget. Insamlingsdag till Equmeniakyrkans nationella arbete. Ulf Bergsviker, pastor och doktorand, predikan. Sven-Gösta Holst, gudstjänstledning. Anna Smedendahl Rosén, musik. Laila Prigorowsky, Anna Rosén, Gonca Yazan,

Gudstjänst – enbart livesändning

Youtube

Att växa i tro Sven-Gösta Holst Övriga medverkande publiceras inom kort. Länk till sändningen: https://youtu.be/2nNuu0kBmp0

Gudstjänst – enbart livesändning

Youtube

Bönen Jonathan Ramström, pastorskandidat, predikan. SG Holst, gudstjänstledning. Anna Smedendahl Rosén, musik. Länk till sändningen: https://youtu.be/lf_QHQrQ_fY

Gudstjänst – enbart livesändning

Youtube

Hjälparen kommer Sven-Gösta Holst Övriga medverkande publiceras inom kort. Länk till sändningen: https://youtu.be/S-y2z9X0ffI

Gudstjänst på Pingstdagen – enbart livesändning

Youtube

Den heliga Anden Linnea Lidskog, pastor och ansvarig för pastorsrekrytering inom Equmeniakyrkan, predikan. Sven-Gösta Holst, gudstjänstledning. Anna Smedendahl Rosén, musik. Länk till sändningen: https://youtu.be/ch5yEz1yWyU

Gudstjänst – enbart livesändning

Youtube

Den heliga trefaldighetsdagen eller Missionsdagen Rune Forsbeck, pastor, predikan. Övriga medverkande publiceras inom kort. Länk till sändningen: https://youtu.be/bSEVEaMs-SQ

Gudstjänst – enbart livesändning

Youtube

Kallelsen till Guds rike Sven-Erik Wånell, predikan. Övriga medverkande publiceras inom kort. Länk till sändningen: https://youtu.be/iqNuvAcEKCo

Gudstjänst – enbart livesändning

Youtube

Förlorad och återfunnen Rickard Karlsson Lundmark, predikan. SG Holst, gudstjänstledning. Anna Smedendahl Rosén, musik. m fl. Länk till sändningen: https://youtu.be/f_UrOLljIIo

Sommarandakt – enbart livesändning

Youtube

En stund av gemenskap, eftertanke, bön och fin musik. Vi följer kyrkoårets teman och texter. Medverkande publiceras i början av juni.

Sommarandakt – enbart livesändning

Youtube

En stund av gemenskap, eftertanke, bön och fin musik. Vi följer kyrkoårets teman och texter. Medverkande publiceras i början av juni.

Sommarandakt – enbart livesändning

Youtube

En stund av gemenskap, eftertanke, bön och fin musik. Vi följer kyrkoårets teman och texter. Medverkande publiceras i början av juni.

Sommarandakt – enbart livesändning

Youtube

En stund av gemenskap, eftertanke, bön och fin musik. Vi följer kyrkoårets teman och texter. Medverkande publiceras i början av juni.

Sommarandakt – enbart livesändning

Youtube

En stund av gemenskap, eftertanke, bön och fin musik. Vi följer kyrkoårets teman och texter. Medverkande publiceras i början av juni.

Sommarandakt – enbart livesändning

Youtube

En stund av gemenskap, eftertanke, bön och fin musik. Vi följer kyrkoårets teman och texter. Medverkande publiceras i början av juni.

Sommarandakt – enbart livesändning

Youtube

En stund av gemenskap, eftertanke, bön och fin musik. Vi följer kyrkoårets teman och texter. Medverkande publiceras i början av juni.

Sommarandakt – enbart livesändning

Youtube

En stund av gemenskap, eftertanke, bön och fin musik. Vi följer kyrkoårets teman och texter. Medverkande publiceras i början av juni.

Sommarandakt – enbart livesändning

Youtube

En stund av gemenskap, eftertanke, bön och fin musik. Vi följer kyrkoårets teman och texter. Medverkande publiceras i början av juni.