Gudstjänst (sänds även på Youtube/Facebook)

Kyrksal plus Youtube

Änglarna Jonathan Ramström, predikan. Sven-Gösta Holst, gudstjänstledning. Inger Wallin, musik. Kyrkkaffe efter gudstjänsten. Länk till sändningen: https://youtu.be/YGxL0IYOw98

Nattvardsgudstjänst (sänds även på Youtube/Facebook)

Kyrksal plus Youtube

Lovsång – Tacksägelsedagen Equmenia, Ansgarskyrkans ungdomsförening, ansvarar för gudstjänsten. Sven-Gösta Holst, predikan. Anna Smedendahl Rosén, musik. Ansgarskyrkans barnkör medverkar. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.

Gudstjänst (sänds även på Youtube/Facebook)

Kyrksal plus Youtube

Att leva tillsammans Jonathan Ramström, predikan. Daniel Backgård, gudstjänstledning. Anna Smedendahl Rosén, musik. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.

Gudstjänst (sänds även på Youtube/Facebook)

Kyrksal plus Youtube

Vaksamhet och väntan (söndag före domsöndagen) Linnea Lidskog, pastor och ansvarig för Equmeniakyrkans pastorsrekrytering, predikan. Jonathan Ramström, gudstjänstledning. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.