Tisdagstorget – Dialog om Gud

Festsalen

Tisdagstorget bjuder som vanligt på mat, gemenskap och lite själslig spis. Denna gång, i vår föredrags- och samtalsserie Dialog om Gud, kommer Åke Jonsson, pastor och teologie doktor. Åke har länge intresserat sig för dialogen mellan naturvetenskap och teologi. Hans senaste bok Mer lik Gud handlar om människans roll i den alltjämt pågående skapelsen av

Shit, nu exploderar språket – spaningar om språkets utveckling

Festsalen

Onsdagsträff Patrik Hadenius: Shit, nu exploderar språket – spaningar om språkets utveckling Vad händer med svenskt skriftspråk och talspråk just nu? Utifrån några tydliga trender beskriver förlagschefen och språkvetaren Patrik Hadenius språkutvecklingen, både det som syns och väcker debatt, och det som kanske inte märks så mycket, men är mer genomgripande.

Johan Olof Wallin

Festsalen

Onsdagsträff Roland Forsberg och Rune Forsbeck: om skalden och psalmisten Johan Olof Wallin.