Gudstjänster

I Ansgarskyrkan firas gudstjänst flera gånger i veckan. Utöver våra egna gudstjänster firar ett par ortodoxa församlingar gudstjänst på söndagens eftermiddagar.

När kyrkan är öppen brinner alltid Kristusljuset i ljusbäraren. Du som söker en stund av stillhet kan när som helst sitta en stund i kyrkorummet, meditera inför korset och tända ett ljus. I böneboken kan du skriva ner ditt böneämne, som sedan tas med i förbön under gudstjänsten.

Kommande gudstjänster