Gudstjänster

I Ansgarskyrkan firas gudstjänst minst tre-fyra gånger i veckan. Dessutom har vi dagliga andakter på lunchtid måndag-fredag.

När kyrkan är öppen brinner alltid Kristusljuset i ljusbäraren. Du som söker en stund av stillhet kan när som helst sitta en stund i kyrkorummet, meditera inför korset och tända ett ljus. I böneboken kan du skriva ner ditt böneämne, som sedan tas med i förbön under gudstjänsten.