Några Damer

Några Damer är en damkör i blandade åldrar som övar på tisdagar klockan 16. Kören har för tillfället uppehåll p.g.a. Coronapandemin.

Körledare för Några Damer är Anna Smedendahl Rosén.

Kommande övningar och konserter

Det finns inga kommande evenemang just nu.