Några Damer

Några Damer är en damkör i blandade åldrar som övar på tisdagar klockan 16. Kören har för tillfället uppehåll p.g.a. Coronapandemin.

Körledare för Några Damer är Anna Smedendahl Rosén.

Kommande övningar och konserter