Några Damer

Några Damer är en damkör i blandade åldrar.

Kören är för tillfället vilande.