Musik

Tacka Herren till lyrans klang,
spela på tiosträngad harpa!
Sjung till hans ära, sjung en ny sång,
jubla till strängarnas välljud!

Psaltaren 33:2-3

Ända sedan det judiska templets och de första kristnas tid har sång och musik haft en central roll i människans lovprisning av Gud, och i Ansgarskyrkan bär vi den traditionen vidare i hjärta och handling.

Musik och sång har en självklar plats i våra gudstjänster, andakter och samlingar, och ett år i Ansgarskyrkan innehåller mängder av konserter – opera, symfoniorkester, körkonserter, orgelrecitationer, allsång, piano, instrumentalister, storband…

I Ansgarskyrkan finns två körer – Akva Vera och Några Damer.