Kultur

Ansgarskyrkan är ett kulturellt centrum i vid bemärkelse, med plats för föreläsningar, panelsamtal, bokreleaser, kvinnofrukostar, filmkvällar och mycket mer. 

Vi genomför många av våra kulturarrangemang i samarbete med Bilda.

Kommande kulturevenemang

Filmkväll – INSTÄLLT

Festsalen

Vi ser en film, utvald med stor omsorg, och diskuterar den sedan - utifrån de existentiella och andliga frågor den ställer.