Shit, nu exploderar språket – spaningar om språkets utveckling

Festsalen

Onsdagsträff Patrik Hadenius: Shit, nu exploderar språket – spaningar om språkets utveckling Vad händer med svenskt skriftspråk och talspråk just nu? Utifrån några tydliga trender beskriver förlagschefen och språkvetaren Patrik Hadenius språkutvecklingen, både det som syns och väcker debatt, och det som kanske inte märks så mycket, men är mer genomgripande.

Johan Olof Wallin

Festsalen

Onsdagsträff Roland Forsberg och Rune Forsbeck: om skalden och psalmisten Johan Olof Wallin.

Kvinnor och ledarskap

Festsalen

Onsdagsträff Birgitta Johansson Hedberg: Kvinnor och ledarskap – mina personliga erfarenheter som kvinna i ledarskapsposition under 40 år. Birgitta Johansson-Hedberg är Lidingöbo, styrelseordförande i Sörmlands sparbank, tidigare vd för Föreningssparbanken och Lantmännen.

Katolicismen i Sverige efter 2:a världskriget

Festsalen

Onsdagsträff Biskop Anders Arborelius: Utvecklingen av den katolska närvaron i Sverige- efter andra världskriget. Biskop Anders har varit biskop i Stockholms katolska stift sedan 1998 och blev som förste svensk någonsin kardinal 2017. Samma år utsågs han till Årets svensk av nyhetsmagasinet Fokus.

Med bildningsbegreppet i centrum

Kyrksalen

Onsdagsträff Jan-Erik Mellin: Att bygga en folkhögskola med bildningsbegreppet i centrum. Vad är en folkhögskola och vad är poängen med denna 150-åriga institution idag? Om man får chansen att bygga en från grunden på Lidingö, vad blir centralt? Jan-Erik Mellin, fd. folkhögskollärare och rektor vid Lidingö folkhögskola