Informationsträff för volontärer

Frej corner

Välkommen till informationsmöte måndagen den 4 oktober Då träffas vi tillsammans, vi berättar och informerar om Ansgarkyrkans och Lidingö församlings mötesplatser och verksamheter. Aktuella volontäruppdrag - och var du behövs!

Informationsträff för volontärer

Frej corner

Välkommen till informationsmöte måndagen den 4 oktober! Då träffas vi tillsammans, vi berättar och informerar om Ansgarkyrkans och Lidingö församlings mötesplatser och verksamheter. Aktuella volontäruppdrag - och var du behövs!