Till minne och tröst

Kyrksalen

Minnesgudstjänst på Alla Helgons dag för de som gick till den eviga vilan 2020 och 2021. Sven-Gösta Holst, Anna Smedendahl Rosén, m fl.

Gudstjänst (sänds även på Youtube/Facebook)

Kyrksal plus Youtube

Vaksamhet och väntan (söndag före domsöndagen) Linnea Lidskog, pastor och ansvarig för Equmeniakyrkans pastorsrekrytering, predikan. Jonathan Ramström, gudstjänstledning. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.