Tisdagstorget

Festsalen

Mat och gemenskap! Efter middagen följer ett program.

25SEK – 50SEK

Tisdagstorget

Festsalen

Mat och gemenskap! Efter middagen följer ett program.

25SEK – 50SEK

Veckomässa

Kyrksalen

Varannan tisdag samlas vi till en nattvardsandakt med mycket sång och musik. Vi söker stillhet, glädje, gemenskap och gudsnärhet tillsammans.

Tisdagstorget

Festsalen

Mat och gemenskap! Efter middagen följer ett program.

25SEK – 50SEK

Tisdagstorget

Festsalen

Mat och gemenskap! Efter middagen följer ett program.

25SEK – 50SEK

Veckomässa

Kyrksalen

Varannan tisdag samlas vi till en nattvardsandakt med mycket sång och musik. Vi söker stillhet, glädje, gemenskap och gudsnärhet tillsammans.

Tisdagstorget

Festsalen

Mat och gemenskap! Efter middagen följer ett program.

25SEK – 50SEK

Tisdagstorget

Festsalen

Mat och gemenskap! Efter middagen följer ett program.

25SEK – 50SEK

Veckomässa

Kyrksalen

Varannan tisdag samlas vi till en nattvardsandakt med mycket sång och musik. Vi söker stillhet, glädje, gemenskap och gudsnärhet tillsammans.

Tisdagstorget

Festsalen

Mat och gemenskap! Efter middagen följer ett program.

25SEK – 50SEK

Veckomässa

Kyrksalen

Varannan tisdag samlas vi till en nattvardsandakt med mycket sång och musik. Vi söker stillhet, glädje, gemenskap och gudsnärhet tillsammans.

Tisdagstorget

Festsalen

Mat och gemenskap! Efter middagen följer ett program.

25SEK – 50SEK

Tisdagstorget

Festsalen

Mat och gemenskap! Efter middagen följer ett program.

25SEK – 50SEK

Veckomässa

Kyrksalen

Varannan tisdag samlas vi till en nattvardsandakt med mycket sång och musik. Vi söker stillhet, glädje, gemenskap och gudsnärhet tillsammans.

Tisdagstorget

Festsalen

Mat och gemenskap! Efter middagen följer ett program.

25SEK – 50SEK

Tisdagstorget

Festsalen

Mat och gemenskap! Efter middagen följer ett program.

25SEK – 50SEK

Veckomässa

Kyrksalen

Varannan tisdag samlas vi till en nattvardsandakt med mycket sång och musik. Vi söker stillhet, glädje, gemenskap och gudsnärhet tillsammans.