Bli en del av vårt nya arbetslag!

Ansgarskyrkan ligger mitt i Lidingö centrum och här rör sig många människor under veckan, inte minst tack vare kyrkans uppskattade kafé.

Församlingen tillhör Equmeniakyrkan och består av cirka 220 medlemmar.
Här finns en tradition av ett rikt musik- och körliv. Vi har ett brett samarbete med kultur-, musik- och körlivet på Lidingö.

Församlingen har idag en etablerad scoutverksamhet och har dessutom ansvar för ett studentboende, BoEtt, som ligger ungefär en kilometer från kyrkan.

Vi söker nu två nya medarbetare! Sista ansökningsdatum för båda tjänsterna är 3 februari.

Musiker/kantor, 50-100%

I Ansgarskyrkan spänner musiktraditionen från traditionellt till nytt, från psalmsång via jazz, visa, kör och gospel till lovsång och modern musik.

I tjänsten tänker vi oss ingår att

  • vara med och utveckla sången och musiken i gudstjänster och andakter,
  • fortsätta det goda arbetet med församlingens musikliv,
  • starta barn/ungdomskör, eventuellt som en del av ett ekumeniskt samarbete,
  • samarbeta med Lidingös övriga musik och kulturliv – arrangera konserter t.ex. 

I församlingen finns en blandad kör på 25 pers, en damkör, tvåmanualig orgel från 2008, en bra flygel, nyinköpt ljud- och ljusanläggning!

Tjänsten kan till viss del anpassas efter dina intressen och gåvor. 
Eventuellt kan bostad förmedlas. Tillträde enligt överenskommelse, gärna snarast. 

Ungdomsledare för barn och unga vuxna, cirka 40%

Vill du jobba med barn, ungdomar och unga vuxna i Ansgarskyrkan på Lidingö? Och kanske dessutom bo här?

Utveckling av kontakterna med studenterna i BoEtt är viktig för församlingen. Vi har dessutom behov av att starta upp vår söndagsskola igen p.g.a. en tillströmning av barnfamiljer.

Församlingen söker en ungdomsledare som vill

  • verka för barns och ungas självklara plats i församlingen,
  • arrangera gemenskapsfrämjande aktiviteter för boende på studenthemmet,
  • fungera som naturlig koppling mellan studenthemmet och församlingen,
  • nystarta vår söndagsskola,
  • bistå församlingens ideella ledare i deras verksamhet,
  • medverka i gudstjänster.

Eventuellt kan bostad förmedlas. Tillträde enligt överenskommelse, gärna snarast. 

Ansökan och kontaktpersoner

Skicka din ansökan till jobb@ansgarskyrkan.se senast den 3 februari. 

Frågor? Kontakta någon i vår rekryteringskommitté:

Under processen kommer du förstås så småningom också att samtala med vår föreståndare och pastor Sven-Gösta Holst samt vår ordförande Rickard Karlsson Lundmark.