Intern bokningsinfo

Jobbar du som volontär i vårt kafé eller som kvällsvaktmästare och behöver information om bokningsläget i kyrkan?

(Lösenordet får du av Rickard Karlsson Lundmark).