Inför budget och verksamhetsplan 2019

Församlingen har på årsmötet 2018 antagit en vision om att Ansgarskyrkan ska vara

en kyrka för hela livet där tro och sökande får rum –
en öppen och välkomnande mötesplats mitt på Lidingö

Församlingen har också antagit följande tre strategier som ska prägla hur vi arbetar tillsammans:

  • Vi arbetar aktivt med nå ut till nya människor på vår ö med glädjens budskap, med särskild inriktning på barnfamiljer och nyanlända.
  • Vi är öppna för nya sätt att vara kyrka på.
  • Vi arbetar tillsammans i projekt.

När vi tillsammans utformar verksamhetsplanen för 2019 vill vi förstås att visionen och strategierna ska få genomslag. Styrelsen kallar alla kommittéer och råd till ett styrelsemöte där vi kan samtala om framtiden, men inför detta samtal skulle vi önska att ni gav oss lite förberedande information.