Historik och tankar kring Grön Kyrka i Ansgarskyrkan

Ansgarskyrkans församling gick i början av 2021 med i nätverket Grön kyrka.

Inledningsvis kontaktades representanter för olika verksamhetsgrenar i församlingen och uppmanades att på olika sätt uppmärksamma miljö och klimatfrågor.
Även i gudstjänster berördes temat skapelsen och människans ansvar för den.

Gruppen har agerat och genomfört ett antal ”projekt”.

  • Odling av blommor som kan hjälpa insekter, kanske främst bin, att finna nektar.
  • Odling av olika köksgrönsaker som kan användas i Café Ansgar
  • Studiecirkel kring Stefan Edmans bok – Bråttom men inte kört – genomfördes hösten 2021 med 5 samlingar. Vi var ca 10 personer som deltog.
  • Under hösten 2021 arrangerade gruppen några pilgrimsvandringar under rubriken Pilgrim´s walk for future
  • Våren 2022 genomfördes sedan ett tiotal pilgrimsvandringar med utgångspunkt från Per Fribergs och Magnus Myrbergs bok Hållbar vandring med Frälsarkransen. Vandringarna samlade kring 10 personer.
  • Gruppens stora satsning var ”Klimatdag 2022”, som hölls den 28 maj. Huvudanföranden hölls av diakon och ledaren för Pilgrim´s walk for future till Scotland, Annika Spalde och klimatforskaren Kevin Noon. Samtalen leddes av kyrkoherde Niklas Lång. Deltog gjorde företrädare för flera av de politiska partierna på Lidingö, Equmeniakyrkan, Naturskyddsföreningen på Lidingö och för företagarföreningen på Lidingö. Fokus var vad kan vi lokalt göra på Lidingö för att främja miljön och minska vårt klimatavtryck. Klimatdagen samlade ett 40-tal deltagare och blev mycket uppskattad. Kan vi peka på något konkret resultat?
  • Under hösten ordnades en vintageförsäljning där de som ville kunde hyra bord i kyrkan och försälja egna kläder. Förtjänsten kunde försäljaren behålla själv eller skänka till kyrkan
  • I samband med Equmenias julbasar ordnades ytterligare en vintageförsäljning som bidrog med en stor del av basarintäkterna.

Den 23 oktober 2022 ansvarade Grön kyrka för ett församlingsmöte med temat Hållbarhet. Där framkom en mängd tankar kring hur vi som församling kan genomföra förändringar som leder till att vi gynnar miljön och klimatet. Församlingen har flera olika verksamhetsgrenar där var och en kan göra större eller mindre förändringar med gynnsam effekt på klimatet.

Vad kan Café & Konferensverksamheten tänkas göra?

• Köp in och servera så närproducerat som möjligt och Ekologiska varor

• Öka kunskapen kring vad som är miljövänlig/klimatsmart mat. Det kan innebära mindre förändringar men ge stor effekt.  Ersätt resurskrävande ris med t ex matvete i Pokébowl

• Reducera matsvinnet genom att frysa in eller erbjuda människor att komma förbi efter kl 16 när kaféet stänger för att hämta eventuell överbliven mat. Information om detta kan kanske lämnas till behövande via Lidingö församlings diakoner.

• Avfrosta frysarna regelbundet!

• Använd enbart ekologisk godkända städ och rengöringsprodukter både i caféet men också i kyrkan som helhet

• Erbjud vegetariska alternativ bland maträtterna (en eller flera lunchrätter förutom våfflor och ostsmörgåsar)

Vad kan Kulturverksamheten tänkas bidra med?