Dop / barnvälsignelse

Inom Equmeniakyrkan kan man döpas som barn eller som vuxen. 

Dopet är Guds gåva till oss, ett tecken för nytt liv i Jesus Kristus och för gemenskapen med Gud. Dopet är också ett centralt steg för vägen in i församlingsgemenskapen.

En del föräldrar vill att dopet ska vara barnets eget medvetna val senare i livet. Då kan de bära fram sitt barn till en välsignelseakt där vi tackar Gud för barnet och ber om Guds välsignelse över det nya liv som börjat.

Kontakta pastor i Ansgarskyrkan om du vill döpa eller välsigna ditt barn. Samma sak om du har frågor kring dopet.