Dialog om Gud

Under rådande coronapandemi ligger denna verksamhet nere.

I samband med utvalda TisdagsTorget-kvällar bjuder vi in gästföreläsare som tar oss med i intressanta och utvecklande samtal.

Vi studerar Bibeln och oss själva på ett nytt sätt och med lite nya glasögon. Fokus kommer ligga på den egna personliga tron – men med utgångspunkt i Bibelns texter. Förhoppningen är att vi ska utvecklas och djupna i vår egen tro när den grundas i egna erfarenheter, fakta, forskning och beprövad erfarenhet – alltså i någon slags intellektuell anständighet.

Kommande tillfällen