Information om covid-19 / corona

Status för de regelbundna verksamheterna per 2020-04-01 (för status för enskilda arrangemang, se vår evenemangskalender!)

VerksamhetStatus
GudstjänsterSänds live via YouTube,
inga mötesdeltagare i kyrkan
SöndagsklubbenUppehåll
KyrkfikaUppehåll
Café AnsgarUppehåll
Uthyrningar och
externa arrangemang
De flesta inställda, för mer info kontakta respektive arrangör
SpråkkaféUppehåll
LivsberättargruppUppehåll
TisdagstorgetUppehåll
Några DamerUppehåll
Ansgarskyrkans vokalensembleUppehåll
BarnkörInställt 21/4, info om kommande träffar kommer
ScoutIgång
TonårIgång
InnebandyIgång
VeckomässaUppehåll
OnsdagsträffUppehåll
ÅrsmöteSenarelagt till hösten
Dialog om GudUppehåll
Temakvällar “Hur vi bemöter varandra”Inställda
KulturvandringUppehåll
FilmkvällUppehåll

Till Ansgarskyrkan kommer människor i alla åldrar för att dela tro och liv. Lokalen är en offentlig plats som ligger centralt och är öppen alla dagar i veckan, och verksamheterna är välbesökta och präglas av nära och långvarig gemenskap, ofta i samband med måltider eller fika. Dessa ideala förhållanden för mänsklig samvaro medför tyvärr också en förhöjd risk för spridning av virus, och mot bakgrund av att ett stort antal över 60 års ålder och andra riskgrupper deltar i kyrkans verksamheter bedömer vi att beslutet är ofrånkomligt, i alla fall tills den medicinska vetenskapen och expertisen ger andra besked. Vi följer utvecklingen noga och hoppas snart kunna återuppta verksamheterna.

Vad gäller vårt gudstjänstfirande fortgår det via webbsändningar. Alltså inga gudstjänstdeltagare i kyrkan, bara medverkande finns i kyrkrummet.

Kyrkan måste fortsätta att vara kyrka – en plats ditt människor kan komma i glädje och sorg, även under tider av osäkerhet och rädsla. Kyrkan fruktar inte sjukdom och död – Kristus har besegrat döden och erbjuder alla som förlitar sig på honom ett evigt liv.

Uppdatering 2020-03-13: Meddelande från Equmenias styrelse rörande barn- och ungdomsverksamheten:

I nuläget har vi barn- och ungdomsaktiviterna i kyrkan som vanligt. Observera dock att verksamhet kan komma att ställas in på kort varsel.

Med anledning av corona-viruset har församlingen valt att ställa in all verksamhet (förutom gudstjänsterna) eftersom många tillhör riskgrupper. Det gäller i nuläget inte barn- och ungdomsverksamheten eftersom friska barn och ungdomar inte tillhör någon riskgrupp. Många barn och unga kan vara oroliga över vad som sker i samhället och då tror vi att det är bra om vissa verksamheter kan få fortgå som vanligt.

Observera att mycket kan hända fort och vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer. Det innebär att verksamhet kan komma att ställas in på kort varsel. Se till att hålla er uppdaterade via denna sida.

De som uppvisar luftvägssymtom (även milda) eller tillhör någon riskgrupp bör inte komma till våra verksamheter.

Denna sida kommer att uppdateras i takt med att ny information framkommer och nya beslut fattas.

Frågor? Kontakta Sven-Gösta Holst på 076-343 48 08 eller Rickard Karlsson Lundmark på 070-647 65 60.