Information om covid-19 / corona

Ansgarskyrkans styrelse har den 11 mars 2020 enhälligt och i enighet med förestån­dare beslutat att göra uppehåll i samtliga ordinarie verksamheter förutom guds­tjänst­firande, i syfte att bidra till att minska risken för spridning av det nya corona­viruset och sjukdomen covid-19. Beslutet omfattar i nuläget enbart den verksamhet som församlingen själva arran­gerar (för besked om vad som gäller för uthyrningar och externa arrangemang hänvisar vi till respektive arrangör) och gäller i första hand fram till och med annandag påsk, måndagen den 13 april, men kan naturligt­vis komma att förlängas.

Uppdatering 2020-03-17: Café Ansgar är från och med idag stängt tills annat meddelas.

Uppdatering 2020-03-13: Barn- och ungdomsverksamheterna pågår som vanligt, se meddelande från Equmenia. Se längst ned på sidan för lista över aktuell status för våra regelbundna verksamheter!

Till Ansgarskyrkan kommer människor i alla åldrar för att dela tro och liv. Lokalen är en offentlig plats som ligger centralt och är öppen alla dagar i veckan, och verksamheterna är välbesökta och präglas av nära och långvarig gemenskap, ofta i samband med måltider eller fika. Dessa ideala förhållanden för mänsklig samvaro medför tyvärr också en förhöjd risk för spridning av virus, och mot bakgrund av att ett stort antal över 60 års ålder och andra riskgrupper deltar i kyrkans verksamheter bedömer vi att beslutet är ofrånkomligt, i alla fall tills den medicinska vetenskapen och expertisen ger andra besked. Vi följer utvecklingen noga och hoppas snart kunna återuppta verksamheterna.

Vad gäller vårt gudstjänstfirande så kommer det att fortgå med vissa justeringar. Kyrkan måste fortsätta att vara kyrka – en plats ditt människor kan komma i glädje och sorg, även under tider av osäkerhet och rädsla. Kyrkan fruktar inte sjukdom och död – Kristus har besegrat döden och erbjuder alla som förlitar sig på honom ett evigt liv. Däremot uppmanar vi inte människor att söka upp riskzoner, annat än om det är deras specifika kallelse. Inget nattvardsfirande kommer att äga rum under gudstjänsterna – vi vilar tryggt i förvissningen om att Guds oändliga omsorg och kärlek när oss och bär oss även om vi under en tid är förhindrade att dela bröd och vin. Även kyrkfikat i sin traditionella form kommer att ställas in, även om vi undersöker möjligheterna att erbjuda någon form av kaffe och bulle att ta med efteråt till individer som så önskar. Vi uppmanar besökare att följa myndigheternas råd, tvätta händerna noggrant, undvika närkontakt och placera sig med visst mellanrum i kyrksalen.

Uppdatering 2020-03-13: Meddelande från Equmenias styrelse rörande barn- och ungdomsverksamheten:

I nuläget har vi barn- och ungdomsaktiviterna i kyrkan som vanligt. Observera dock att verksamhet kan komma att ställas in på kort varsel.

Med anledning av corona-viruset har församlingen valt att ställa in all verksamhet (förutom gudstjänsterna) eftersom många tillhör riskgrupper. Det gäller i nuläget inte barn- och ungdomsverksamheten eftersom friska barn och ungdomar inte tillhör någon riskgrupp. Många barn och unga kan vara oroliga över vad som sker i samhället och då tror vi att det är bra om vissa verksamheter kan få fortgå som vanligt.

Observera att mycket kan hända fort och vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer. Det innebär att verksamhet kan komma att ställas in på kort varsel. Se till att hålla er uppdaterade via denna sida.

De som uppvisar luftvägssymtom (även milda) eller tillhör någon riskgrupp bör inte komma till våra verksamheter.

Denna sida kommer att uppdateras i takt med att ny information framkommer och nya beslut fattas.

Status för de regelbundna verksamheterna per 2020-03-17 (för status för enskilda arrangemang, se vår evenemangskalender!)

VerksamhetStatus
GudstjänsterIgång, med vissa förändringar (se ovan)
SöndagsklubbenIgång
KyrkfikaUppehåll, möjligen erbjuds take away-kaffe
Café AnsgarUppehåll
Uthyrningar och
externa arrangemang
De flesta inställda, för mer info kontakta respektive arrangör
SpråkkaféUppehåll
LivsberättargruppIgång
TisdagstorgetUppehåll
Några DamerUppehåll
Ansgarskyrkans vokalensembleUppehåll
BarnkörIgång
ScoutIgång
TonårIgång
InnebandyIgång
VeckomässaUppehåll
OnsdagsträffUppehåll
ÅrsmöteFramflyttat till 25 april
Dialog om GudInställd 31/3
Temakvällar “Hur vi bemöter varandra”Inställda
KulturvandringBeslut ej fattat (nästa 18 april)
FilmkvällBeslut ej fattat (nästa 28 april)

Frågor? Kontakta Nils Egberg på 070-354 81 99 eller Rickard Karlsson Lundmark på 070-647 65 60.