Bli medlem

Det är inget krav att vara medlem för att engagera sig i Ansgarskyrkans verksamhet, men det är ett naturligt steg för dig som känner dig hemma här och känner att din Gudstro, hur den nu ser ut just idag, får plats. Välkommen!

Att bli medlem i en kristen församling är för vissa ett naturligt steg, för andra något som kräver en del eftertanke och kanske samtal med pastor eller diakon. Vissa har alltid varit medlemmar sedan de döptes som små. 

Hur du har hittat hit spelar ingen roll – allas väg är olika.

Vilka vi är

Den kristna gemenskapen är unik eftersom den ser bortom ålder, kön, klass och etnicitet. I centrum står Jesus Kristus som församlingens kraftkälla.

I vår församlingsordning står bland annat följande om vad den kristna församlingen är:

  • Församlingen är kallad att vara ett tecken på Guds vilja om mänsklighetens kommande enhet och vill därför göra mångfalden tydlig: kvinnor, män och barn, alla med olika gåvor.
  • Gemenskapen berikas när olika erfarenheter, skilda tolkningar av Bibeln och självständiga ställningstaganden i fråga om trons konsekvenser i livet delas i ödmjukhet, öppenhet, kärlek och omsorg.
  • Var och en tjänar i församling och omvärld utifrån sina förutsättningar.

Vår uppgift

Församlingen finns i världen och för världen. Genom Guds mission, vittnesbörd, tjänst och gemenskap uttrycker församlingen Kristi närvaro och delar människors liv på den plats där den verkar.

Församlingen vill leva i denna mission genom

  • evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor
  • diakoni, att möta alla med kärlekens handlingar
  • gemenskap, att resa tecken på helhet i en splittrad värld, med glädje över livet och i förväntan och hopp på Guds framtid.

Funderar du på att bli medlem? Hör av dig!