Barnkör i Ansgarskyrkan

Att sjunga i kör är inte bara roligt, det är något som formar en för livet. Gemenskapen och musikglädjen är förstås i centrum, men modern forskning har dessutom visat att körsång utvecklar och förbättrar hjärnan och får oss att må bra.

Barn som får musicera eller sjunga presterar bättre i skolan. Förra året presenterades anledningen när en svensk studie visade att musikträning stärker barnens arbetsminne. Och ju bättre arbetsminne, desto lättare att lära sig läsa, räkna, memorera fakta, förstå samband eller se mönster.

– Därför är det så viktigt att barn får ägna sig åt musik. Att lyssna är också viktigt, men att få träna på att sjunga eller spela utmanar hjärnan och ger större effekt. Forskarna har också kunnat visa att den effekt man får på hjärnan hos barnen kvarstår ända upp i 70-årsåldern

Barn som får musicera eller sjunga presterar bättre i skolan.

Professor Gunnar Bjursell

Vi sjunger en gång i veckan

I Ansgarskyrkans barnkör sjunger vi en gång i veckan.

På tisdagar mellan 16:20 och 16:50 för dig som är 4-5 år och 

på tisdagar mellan 16:55 till 17:30 för dig som är 6-9 år.

Dessutom medverkar vi en eller två gånger per termin i gudstjänster eller små konserter, vanligtvis i jultid och framåt försommaren.

Körledare

Körledare för Ansgarskyrkans barnkör är Anna Smedendahl Rosén, legitimerad musiklärare med ett helt yrkeslivs erfarenhet av barnkör och barnmusik.

Anna Smedendahl Rosén