Barn och unga

Equmenia – Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus.

Equmenia vill vara med och forma en bättre värld! 

Equmenia – Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias vision och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.

Vi vill skapa en meningsfull vardag för barn och unga där de får växa och hitta sin väg i tro och liv. Som medlem i Equmenia behöver man inte ha en tro men i Equmenias verksamhet får man höra om den kristna tron och om en Gud som älskar alla människor.

Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. De står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.